Fresh Durian

From Pakavaporn's Orchard

Fresh Durian

From Pakavaporn's Orchard

Monthong Durian Chips

Best snack for your party.

Monthong Durian Paste

Made out of Premium Quality Durian.

New Packaging

Monthong Durian Chips

Available now

Find our Fresh Durian at Famous Supermarkets in Bangkok.

DURIAN THONGLOR
BY
PAKAVAPORN

Durian Thonglor by PAKAVAPORN

 

บริษัท ไทยเนเชอรัลฟรุต จำกัด

บริษัท ไทยเนเชอรัลฟรุต จำกัด หรือ ภควพร ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านทุเรียนมานานกว่า 25 ปี บริษัท ไทยเนเชอรัลฟรุต จำกัด จึงถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลไม้แปรรูปเกรดพรีเมียม มุ่งเน้นเฉพาะผลิตภัณฑ์จากทุเรียน โดยสินค้าทั้งหมดของบริษัท ไทยเนเชอรัลฟรุต จำกัด มาจากการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูง ผ่านกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนกระทั่งเสร็จสิ้นกระบวนการผลิต จากโรงงานแปรรูปที่ได้มาตรฐานการรับรองคุณภาพ (GMP) พร้อมทั้งเทคโนโลยีห้องเย็นคุณภาพสูงที่ใช้เก็บเนื้อทุเรียนสำหรับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ตลอดปี โดยการเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ -20 องศา เพื่อความสดใหม่ของวัตถุดิบ นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญกับขั้นตอนในการคัดเลือกทุเรียนจากสวน โดยได้ทำการเลือกใช้วัตถุดิบทั้งหมดจากสวนที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคดังเช่น “สวนภควพร”

สวนภควพร

สวนภควพรเป็นสวนที่ปลูกทุเรียนและผลไม้หลายชนิด มี 2 พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ที่ 1 : ตั้งอยู่บริเวณบ้านเนินดินแดง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี บริเวณนี้เป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ และสภาพอากาศเหมาะแก่การปลูกผลไม้ชนิดต่างๆ โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุด ซึ่งให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติอร่อย และเป็นบริเวณที่ปลูกทุเรียนคุณภาพดีส่วนใหญ่ของจังหวัดจันทบุรี ทุเรียนสวนนี้ได้เริ่มปลูกและพัฒนามานานไม่ต่ำกว่า 40 ปี ส่วนใหญ่เป็นทุเรียนพันธ์หมอนทอง ชะนี ก้านยาว พวงมณี เป็นต้น

พื้นที่ที่ 2 : ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจันทบุรี เริ่มปลูกทุเรียนเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา เน้นเฉพาะทุเรียนพันธ์ ก้านยาว พวงมณีและ ทองนวลจันทร์ ในปี 2560 เป็นปีแรกที่จะนำผลผลิตออกสู่ตลาด เพราะต้นทุเรียนโตสมบูรณ์พร้อมเก็บเกี่ยวได้ตลอดไป

About
PAKAVAPORN’s
Orchards

关于
PAKAVAPORN
果园

Durian Thonglor by PAKAVAPORN

 

THAI NATURAL FRUIT
有限公司

THAI NATURAL FRUIT有限公司或者“PAKAVAPORN”是销售特级榴莲加工产品。该公司成立于1993年,通过25年的水果专业经验。本公司的所有的产品优选高质量的榴莲原料,从选择水果的阶段到生产产品出来。通过GMP标准认证加工工厂,生产过程也用现代的生产技术,冷库工程技术,零下二十度为了保存整年完美和新鲜的榴莲肉。此外,我们还主意优选榴莲原料阶段。因此,我们从高质量的水果园,优选超级好的榴莲,有阴阳,对消费者很安全。如“PAKAVAPORN”果园。

 

“PAKAVAPORN”果园

“PAKAVAPORN”果园种地各种各样的水果尤其是榴莲,有两个地区如下:

第一种地区:位于Bannoendindaeng,尖竹汶府省,Thra-mai区。该地区是肥沃的土壤条件和气候条件,适合种植各种水果,尤其是榴莲、山竹,使该地区生产出来的水果是优质的水果、又香又甜。该水果园开始种和发展榴莲超过40年了算是尖竹汶府省的一个好水果园。大部分的榴莲物种是泰国金枕头、泰国差尼、泰国长柄、泰国托曼尼等等。

第二种地区:位于尖竹汶府省,城区。10年前开始种榴莲,特别是泰国长柄、泰国托曼尼和泰国丝绒暖肠。在2017年开始把榴莲加工产品上市,因为榴莲棵增长充分准备好十几年的收割。

LOGO PAKAVAPORN-06 small

EVENT

บรรยากาศการออกบูทขายทุเรียน ณ ห้าง ICON SIAM

Product Categories

สินค้าของเรามีทั้งทุเรียนสดจากสวนภควพร
และสินค้าแปรรูปจากทุเรียนและผลไม้หลากหลายประเภท

Where to find us.

Where am I ?